FAQ

Vragen

Om voor u een duidelijk beeld te creëren van wat Stichting Wetswinkel Twente inhoudt en hoe wij daadwerkelijk functioneren, hebben wij hieronder de meest gestelde vragen beantwoord.

Waarom is Stichting Wetswinkel Twente opgericht?
Stichting Wetswinkel Twente is door vier studentes opgericht (Annelinde Kruiniger, Yvette Dorée, Lindy Kamphuis en Evelyn Kroese) in augustus 2014, met het doel om rechtshulp toegankelijk te maken voor iedereen. Ook minder bedeelden moeten een kans hebben om hun juridische vraag aan een deskundige voor te leggen. Daarnaast biedt Stichting Wetswinkel Twente een uitgelezen kans voor studenten die graag de theorie in de praktijk willen toepassen om ervaring op te doen. Op deze manier kunnen zij zich tijdens hun studie al enigszins voorbereiden op het beroepenveld. De oprichters beschouwen het oprichten van Stichting Wetswinkel Twente daarom als een win-win situatie voor zowel de rechtzoekende als de rechtenstudenten.
Hoe verschilt Stichting Wetswinkel Twente van andere juridische instanties?
Stichting Wetswinkel Twente is een geheel zelfstandige organisatie in de rechtsvorm van een stichting. Hierdoor zullen wij op geen enkele manier te maken kunnen krijgen met een belangenverstrengeling en kunnen wij u volwaardig helpen. Daarnaast is het onze absolute doelstelling om de drempel voor de rechtzoekende zo laag mogelijk te houden. Dit proberen wij te realiseren door de toegang tot Stichting Wetswinkel Twente gratis te maken voor de cliënten en door Stichting Wetswinkel Twente te vestigen op een bereikbare plek. Ook wordt u vriendelijk door vrijwillige en ontzettend gemotiveerde studenten geholpen wiens motivatie slechts is om u te helpen. Tot slot proberen wij u altijd te helpen en te begeleiden totdat het probleem is verholpen. Hierbij kunt u onder andere denken aan het tezamen schrijven van brieven en bezwaren of het opnemen van contact met de andere partij voor u.
Hoe garandeert Stichting Wetswinkel Twente betrouwbaar advies?
Stichting Wetswinkel Twente bestaat uit studenten die in een gevorderd stadium van hun studie zijn. Omdat wij nog studenten zijn, hebben wij toegang tot tal van literatuur in de hogeschool- of universiteitsbibliotheek en staan docenten open voor onze vraagstukken. Daarnaast beschikt Stichting Wetswinkel Twente over een tal van samenwerkingen (o.a. advocaten en specialisten) verspreid over alle denkbare rechtsgebieden. Kijk hiervoor onder het kopje: ‘’Sponsoren’’. Wanneer wij er zelf niet uit komen kunnen wij hen benaderen en tezamen het vraagstuk oplossen. Ons advies is dan gebaseerd op het advies van de ervaren advocaat of specialist.
Hoe wordt Stichting Wetswinkel Twente gefinancierd?
Stichting Wetswinkel Twente probeert haar kosten zo laag mogelijk te houden door geen onnodige uitgaven te genereren. Echter hebben wij een aantal kostenposten (o.a. huur van de locatie en drukken van promotiemateriaal) die Stichting Wetswinkel Twente verplicht is om te maken. Deze uitgaven worden onder andere gefinancierd door de vrijwillige eigen bijdrage van de rechtzoekende, de sponsoring van de samenwerkingen en de donaties van derden.

Mocht u nog een vraag hebben, neem dan gerust contact op via het volgende e-mailadres: info@wetswinkeltwente.nl

Wij zullen uw vragen naar alle juist- en duidelijkheid proberen te beantwoorden en toevoegen aan de bovenstaande vragen.