Gratis advies

Stichting Wetswinkel Twente

is een vrijwillige organisatie die juridisch advies verleent aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Elke donderdagavond van 19:45 tot 21:00 uur staan onze medewerkers voor u klaar op onze beide locaties. Tijdens het inloopspreekuur wordt u in de gelegenheid gesteld om uw verhaal te doen, waarna onze medewerkers met uw juridische vraag aan de slag zullen gaan. Om deze reden is het belangrijk dat u alle voor uw zaak relevante documenten meeneemt naar het inloopspreekuur.

Wij streven ernaar om het advies binnen 10 dagen na afloop van het inloopspreekuur per e-mail naar u toe te sturen. Indien u niet beschikt over een e-mailadres, zullen wij het advies per post versturen of telefonisch met u bespreken. Uiteraard kan het voorkomen dat onze medewerkers, vanwege de aard of complexiteit van uw zaak, u niet van advies kunnen voorzien. Wij kunnen u in dat geval doorverwijzen naar één van onze samenwerkingen. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met u.

Helaas is het voor ons niet mogelijk om zaken per e-mail aan te nemen. Wij willen u dan ook uitnodigen op ons inloopspreekuur, zodat wij persoonlijk met u in gesprek kunnen.

Donaties

Om in onze kosten te kunnen voorzien, vragen wij tijdens het inloopspreekuur om een vrijwillige eigen bijdrage van €3,–. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om dit bedrag mee te nemen naar het inloopspreekuur. Alvast bedankt!

Aangezien Stichting Wetswinkel Twente een vrijwillige organisatie is, die geen inkomsten genereert, is er de mogelijkheid om via deze weg te doneren.

De opbrengst van deze donaties is noodzakelijk voor de stichting. Hiermee bekostigen wij onze huur, promotie materiaal, printer/papier en alles wat wij nodig hebben om de stichting draaiende te houden.

Wij willen iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheid om te doneren alvast bij deze bedanken. Dankzij alle steun kunnen wij ons blijven inzetten om al uw juridische vragen op te lossen.