Disclaimer

Op de website en/of in de elektronische nieuwsbrieven c.q. blogs wordt algemene informatie verstrekt over Stichting Wetswinkel Twente alsmede juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De op de website en/of in de elektronische nieuwsbrieven c.q. blogs getoonde informatie wordt door Stichting Wetswinkel Twente met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Stichting Wetswinkel Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website en/of in de elektronische nieuwsbrieven c.q. blogs opgenomen informatie. Verwijzingen naar websites die niet door Stichting Wetswinkel Twente worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Stichting Wetswinkel Twente uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van de website en/of de ontvanger van de elektronische nieuwsbrieven c.q. blogs niet toegestaan de inhoud van de website of de
elektronische nieuwsbrieven c.q. blogs te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Wetswinkel Twente.