Column: welke kosten mogen worden doorberekend aan huurders?

Huurders zijn in Nederland goed beschermd. Zo mag de verhuurder niet zomaar de huurprijs verhogen. Daarnaast mag een verhuurder niet zonder goede reden een huurovereenkomst omtrent woonruimte opzeggen. Toch is het voor huurders van woonruimte niet altijd duidelijk welke kosten er nu voor de rekening van de huurder komen, en welke kosten de verhuurder moet dragen. Ik ga u in deze column proberen duidelijk te maken voor welke kosten u als huurder wordt beschermd, en welke kosten aan u doorberekend kunnen worden. 

Kleine herstellingen 

Kleine herstellingen komen op grond van de wet voor rekening van de huurder. U kunt hierbij denken aan het vervangen van deurknoppen, het installeren van een nieuwe brievenbus of het regelmatig maaien van het gras. Het betreft dingen die weinig kosten met zich meebrengen en waarvoor geen specialistische kennis nodig is. Brengt een herstelling hoge kosten met zich mee, dan komen deze kosten voor rekening van de verhuurder. Wilt u weten welke werkzaamheden allemaal onder kleine herstellingen vallen, dan kunt u het Besluit kleine herstellingen raadplegen. 

Grote herstellingen 

Grote herstellingen komen voor rekening van de verhuurder. Deze kosten mag hij niet aan u doorberekenen. U kunt hierbij denken aan het vervangen van kozijnen wanneer deze rot zijn, of het plaatsen van een nieuw vloer. Dit zijn herstellingen die  hoge kosten met zich mee brengen en waarbij specialistische kennis is vereist. De verhuurder is wettelijk verplicht deze herstellingen te doen. Daarnaast is de verhuurder verplicht alle gebreken die uw huurgenot aantasten weg te nemen, op zijn kosten. 

Servicekosten 

Bijna elke huurder betaalt servicekosten. Maar wat mag een verhuurder allemaal onder servicekosten scharen? Ten eerste valt onder de servicekosten de nutsvoorzieningen. Kosten voor gas, water en licht. Verder is limitatief vastgelegd welke kosten onder servicekosten mogen worden gerekend. In het Besluit servicekosten kunt u zien welke kosten de verhuurder onder servicekosten mag rekenen. . De servicekosten zijn in het verleden vaak een struikelblok gebleken voor verhuurders. Onenigheid over de hoogte van de servicekosten is één van de meest voorkomende geschillen tussen huurders en verhuurders. Uit onderzoek van huurdersvereniging Woonbond blijkt dat drie op de vier geschillen, waarbij de huurder stelt dat de servicekosten te hoog zijn, door de huurcommissie in het voordeel van de huurder wordt gewezen. 

Bemiddelingskosten 

Vooral bij studenten komt het vaak voor dat zij hun woonruimte huren via een bemiddelingsbedrijf. Werkt een bemiddelingsbedrijf voor een verhuurder, dan mag hij geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen. Biedt een bemiddelingsbureau u een woonruimte aan uit zijn eigen woningaanbod, dan werkt de bemiddelaar of makelaar voor de verhuurder van die woonruimte. Zelfs als de bemiddelaar niet door de verhuurder wordt betaald. In dat geval mag de bemiddelaar u dus geen bemiddelingskosten doorberekenen. Dit is in 2015 door de Hoge Raad bepaald. Een bemiddelaar mag namelijk niet ‘twee heren dienen’.  

Wilt u een kamer of woning huren en geeft u een bemiddelaar daarvoor een specifieke zoekopdracht, dan mag de bemiddelaar wel bemiddelingskosten aan u doorberekenen. In dat geval biedt de bemiddelaar namelijk geen woonruimte aan uit zijn eigen woningaanbod, maar gaat hij daadwerkelijk opzoek op basis van uw specificaties. De bemiddelaar werkt dan immers voor u.  

Let goed op, bemiddelaars gebruiken vaak andere namen voor bemiddelingskosten, zodat u ze toch betaalt. Ziet u bijvoorbeeld administratie-, advies-, commissie-, makelaars- of verhuurkosten staan, laat u dan niet voor de gek houden. Dit zijn allemaal bemiddelingskosten. Onder bemiddelaars vallen onder andere: bemiddelingsbureaus, makelaars, of andere tussenpersonen tussen u en de verhuurder. 

Heeft u het gevoel dat uw verhuurder of bemiddelaar kosten aan u doorberekend die niet voor uw rekening mogen komen, neem dan contact op met uw verhuurder. Komt u er met uw verhuurder niet uit, dan kunt u altijd bij ons terecht. 

Heeft u na het lezen van deze column nog vragen betreffende huurkosten? Dan bent u uiteraard van harte welkom met al uw juridische vragen. Wij staan elke donderdagavond van 19:45-21:00 uur voor u klaar in het Wijkcentrum ‘De Schöppe’ aan de Clematisstraat 2 te Almelo of in het Wijkcentrum “de Magneet”  aan de Hertmebrink 1 te Enschede. 

Voor meer informatie en de actuele openingstijden kunt u terecht op onze website (www.wetswinkeltwente.nl). 

Jelco Leijs 

Medewerker bij Stichting Wetswinkel Twente