Column: grote uitgaven gedaan aan een evenement, maar COVID-19 staat in de weg, en nu?

Stel je voor, je hebt een bruiloftof een ander evenement op de planning staan. Je hebt hier geld, tijd en heel veel liefde in gestoken. Maar dan staat plotseling het coronavirus voor de deur. Gevolgd door allerlei annuleringen, verboden en geboden. Hoe nu verder? 

Bij een annulering kan aan twee opties gedacht worden: ontbinding (en dus terugbetaling) of schadevergoeding.  

Ontbinding 
Ontbinden is het beëindigen van het contract. Het gevolg is dat het contract zo veel als mogelijk moet worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld: het door u betaalde bedrag moet worden terugbetaald. 

Het is ook mogelijk om gedeeltelijk te ontbinden. Denk bijvoorbeeld aan de ontbinding van een sportschoolabonnement voor alleen die ene maand dat u niet kon gaan door de coronacrisis. 

Voor ontbinding is vereist dat de afspraken niet worden nagekomen: een tekortkoming. Bij een annulering van een bruiloft of evenement is daar sprake van, aangezien het niet doorgaat. Het doet er niet toe om wat voor tekortkoming het gaat. De tekortkoming hoeft ook niet toerekenbaar te zijn. Ook als er sprake is van overmacht door de coronacrisis, dan nog blijft ontbinding mogelijk.  

Daarnaast moet er sprake zijn van verzuim. Daarvoor moet eerst een ingebrekestelling worden verstuurd. Dat is een brief waarin de andere partij een termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. Indien die partij zelf meedeelt niet na te kunnen komen, dan treedt verzuim automatisch in, dus zonder ingebrekestelling.  

Ontbinding blijft mogelijk als het alleen tijdelijk onmogelijk is om na te komen. Denk hierbij aan het tijdelijk niet kunnen leveren van een bepaald product of een evenement dat tot nader order wordt uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. 

Voor het ontbinden van een contract is een schriftelijke verklaring aan de ander genoeg. U hoeft dus niet naar de rechter. 

Schadevergoeding 

Als door de tekortkoming schade ontstaat, moet de tekortkomende partij die schade vergoeden. Dat is anders als er sprake is van een overmachtssituatie.  

Er is sprake van overmacht, indien de tekortkoming niet komt door de schuld van de tekortkomende partij, maar indien het komt door andere onverwachte oorzaken. Als het alleen maar moeilijker of duurder wordt om na te komen, dan is dat nog geen overmacht. 

Indien een evenement wordt afgelast vanwege de coronacrisis, kan er wel sprake zijn van een overmachtssituatie. Dan is het niet mogelijk om schadevergoeding te eisen. Een leverancier die nu alternatieve en duurdere opties moet gebruiken, kan geen beroep doen op overmacht. 

Conclusie  

Kortom, indien u uw geld terug wilt, is daarvoor nodig dat u de overeenkomst ontbindt. U moet dus een brief sturen naar de andere partij. Als u ook schade heeft, dan kunt u wellicht ook schadevergoeding vragen, tenzij er sprake is van overmacht.  

Helaas zijn wij in verband met het coronavirus tijdelijk gesloten. Wij hopen u binnenkort weer te mogen verwelkomen op onze spreekuurlocaties in Almelo en Enschede, zodat wij u weer kunnen adviseren over al uw juridische vraagstukken. Voor actuele openingstijden en verdere informatie kunt u terecht op onze website (www.wetswinkeltwente.nl).  

Nihal Bostanci 
Medewerkster bij Stichting Wetswinkel Twente – locaties Almelo en Enschede