Column december: KOR

De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) van de Belastingdienst komt eraan. De nieuwe KOR kan een oplossing zijn voor kleine ondernemers. Bent u een kleine ondernemer? Dan is deze informatie wellicht interessant voor u. 

Wat is de KOR? 

De huidige KOR verandert vanaf 1 januari 2020. Kleine ondernemers kunnen dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw). De nieuwe KOR levert ondernemers minder administratie op. U kunt in aanmerking komen voor de regeling als u in Nederland bent gevestigd, of wanneer u hier een vaste inrichting hebt. Daarnaast mag u niet meer dan €20.000,- omzet in een kalenderjaar hebben. 

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwe KOR, dan dient u dit voor 20 november 2019 te doen. Dit kunt u doen door het aanmeldingsformulier, die op de website van de Belastingdienst staat, in te vullen, te ondertekenen en het op te sturen naar de Belastingdienst. 

Wat zijn de verschillen tussen de huidige KOR en de nieuwe KOR? 

  • Tijdens de huidige KOR trekt u de btw die u zelf heeft betaald af van de btw die u hebt gerekend aan uw klanten. Wanneer het bedrag dat overblijft minder dan €1.883,- is, hoeft u maar een gedeelte of zelfs helemaal geen btw te betalen. Ook kunt u een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen. Bij de nieuwe KOR vervalt de korting op de btw. U kunt vanaf 2020 dat bedrag niet meer terugvragen en de ontheffing van de administratieve verplichtingen vervalt. De nieuwe KOR is een vrijstelling voor de btw. 
  • Tevens kunnen tot 1 januari 2020 alleen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen meedoen. Vanaf 1 januari 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals: stichtingen, verenigingen en Bv’s, gebruik maken van de nieuwe KOR. 
  • Daarnaast wordt tijdens de huidige KOR gekeken naar het bedrag dat u aan btw betaalt. Bij de nieuwe KOR wordt er gekeken naar de hoogte van de omzet. Die mag niet hoger zijn dan €20.000,-. 
  • Momenteel doet u nog btw-aangifte en stuurt u btw-facturen maar vanaf 2020 niet meer. 
  • Tot slot rekent u vanaf 2020 geen btw meer aan uw klanten en trekt u de btw die u betaalt ook niet meer af. 

Heeft u uitsluitend vrijgestelde prestaties en doet u daarom geen btw-aangifte? Dan is de nieuwe KOR niet voor u bedoeld en dan hoeft u zich niet aan te melden. Heeft u in 2019 al ontheffing van uw administratieve verplichtingen op basis van de huidige kleineondernemersregeling en is dat de reden waarom u geen btw-aangifte doet? Dan maakt u per 1 januari 2020 automatisch gebruik van de nieuwe KOR.  

Heeft u een vraag over de nieuwe kleineondernemersregeling of heeft u een andere vraag? Dan bent u van harte welkom tijdens de spreekuren van Stichting Wetswinkel Twente. Uiteraard kunt u ook voor andere juridische vragen terecht op onze inloopspreekuren. Iedere donderdagavond van 19:45 – 21:00 uur zijn wij voor u aanwezig in het Wijkcentrum “De Schöppe” aan de Clematisstraat 2, 7601 EJ te Almelo. Wilt u meer weten over Stichting Wetswinkel Twente? Neem dan een kijkje op onze website: www.wetswinkeltwente.nl

Kyra van Haarst 

Medewerkster Stichting Wetswinkel Twente