Belangrijke beleidswijzigingen inzake de Wmo bij de gemeente Enschede

Op zeer korte termijn gaat de gemeenteraad van Enschede een besluit nemen over beleidsverandering inzake de Wmo. Met name op het gebied van huishoudelijke hulp zal het aantal uren dat de hulpbehoevenden (vaak ouderen en/of chronisch zieken) tot nu toe hebben, naar verwachting drastisch verminderen met mogelijk 30%. Veel mensen zullen op korte termijn geherïndiceerd worden.

Voor mensen met een minimuminkomen hebben wij een samenwerking die u, als cliënt, gratis kan bijstaan. Het enige wat hiervoor is vereist, is dat de cliënt een telefonische doorverwijzing vraagt. Wij helpen u in deze procedure. Alle advocaatkosten zullen worden vergoed via de bijzondere bijstand, deze worden dus door de gemeente betaald. Dit houdt in dat onze advocaat niet alleen een bezwaarschrift voor u indient, maar ook mee kan gaan naar de (hoor)zitting. Voor mensen met een inkomen boven het minimuminkomen biedt de advocaat een gereduceerd tarief.

LET OP: onze advocaat kan alleen iets voor u, als cliënt, betekenen indien u een besluit van de gemeente heeft ontvangen waartegen bezwaar kan worden ingediend of (hoger) beroep kan worden ingesteld!