Stichting Wetswinkel Twente in Brinkpraat!

Stichting Wetswinkel Twente is onlangs verschenen in Brinkpraat! Brinkpraat is de wijkkrant van Wesselerbrink. De krant wordt uitgegeven door Wijkraad Wesselerbrink en verschijnt vier keer per jaar, in januari, april, juli en oktober, in een oplage van 8.000...

Heeft u het voornemen om met elkaar in het huwelijk te treden?

Met ingang van 1 januari 2018 is de wet- en regelgeving op het gebied van het huwelijk gewijzigd. Na ruim 180 jaar een algehele gemeenschap van goederen als basisstelsel te hebben gehad, is nu de beperkte gemeenschap van goederen het hoofdstelsel geworden in...